De la 1 februarie 2017 s-a introdus o importanta schimbare ce vizeaza programatorii. Astfel, aceștia vor putea beneficia de scutire indiferent de valoarea veniturilor din programare realizate de angajator în anul fiscal precedent și înregistrat în balanțele analitice. Vechea reglementare (Ordinul comun nr. 217/4172/1348/835/2015) impunea ca angajatorul să fi realizat un venit anual de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 de dolari americani pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Important este ca angajatorul la care aceștia lucrează cu contract de muncă să aibă în obiectul de activitate crearea de programe pentru calculator, ceea ce înseamnă că angajatorul trebuie să aibă, ca și până acum, unul dintre codurile CAEN: 5821, 5829, 6201, 6202, 6209. De asemenea, angajații trebuie să lucreze cu contract de muncă și să obțină venituri din salarii/asimilate veniturilor, întrucât ordinul nu prevede scutiri pentru alte categorii de venituri decât acestea.

              Activitatea de creaţie de programe pentru calculator, în sensul prevederilor din Codul fiscal, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexa ordinului în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării.

             Programatorii nu trebuie să fie licențiați în IT

Actul care reglementează scutirea de impozit nu le impune programatorilor să aibă o diplomă de specialitate și să fie absolvenți ai unei facultăți cu profil tehnic, ci a oricărei facultăți, iar posturile pe care aceștia trebuie să le ocupe pentru a beneficia de scutire au rămas aceleași, după cum vom vedea. Concret, ordinul comun stabilește că programatorii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

  • posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa la ordin, adică:
  • administrator baze de date;
  • analist;
  • inginer de sistem în informatică;
  • inginer de sistem software;
  • manager de proiect informatic;
  • programator;
  • proiectant de sisteme informatice;
  • programator de sistem informatic.
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă,
 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

              Pentru încadrarea angajaților în categoria celor care nu plătesc impozitul pe venit vor fi necesare, potrivit actului în discuție, următoarele documente justificative:

 • actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fișa postului;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei de studii universitare;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
 • statul de plată întocmit separat;
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
 • balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul care cuprinde aceste documente se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului, potrivit ordinului, iar dacă angajatorul va alege să le păstreze în format electronic, atunci ele trebuie să poarte semnătura electronică extinsă, așa cum prevede legislația în materie. De asemenea, angajatorul va trebui să întocmească separat statul de plată pentru angajații care beneficiază de scutirea de impozitul pe venit.

În fine, actul mai prevede că scutirea de impozit se va acorda lunar, ca și până acum, numai pentru veniturile salariale/asimilate salariilor, în baza unui contract de muncă. Așadar, cei care prestează activitatea de programare ca persoană fizică autorizată, spre exemplu, sau printr-un altfel de contract decât cel de muncă, nu vor beneficia, așa cum nu au beneficiat nici până acum, de scutirea la impozit.

*Articol publicat de www.avocatnet.ro