De la 1 ianuarie 2018 toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA sunt obligate să aplice mecanismul plății defalcate de TVA.

Fiecare firmă plătitoare de TVA va avea în mod obligatoriu un cont separat de TVA, diferit de contul curent.

Pentru fiecare factură emisă de un furnizor, firma cumpărătoare va face face două plăți:

1) Una în contul curent, reprezentând valoarea produselor/serviciilor. Această plată se face din contul curent al beneficiarului.

2) Una în contul de TVA, reprezentând valoarea TVA pentru produsele/serviciile în cauză.

Această plată se face din contul de TVA al beneficiarului.

Din contul de TVA al unei firme se pot face, în general, doar două tipuri de operațiuni:

1) Plata TVA către furnizorii firmei

2) Plata TVA către bugetul de stat (sumele datorate statului ca diferență între TVA colectată și TVA deductibilă din decontul de TVA).

Deci, în general, dintr-un cont de TVA nu se pot face decât plăți către alte conturi de TVA sau către bugetul de stat.

Se mai pot face transferuri din contul de TVA către contul curent al firmei, însă numai dacă firma respectivă a alimentat anterior contul de TVA cu sume din contul curent, întrucât a avut de plătit mai mult TVA către furnizori decât TVA încasată de la clienți. În acest caz, restituirea sumelor din contul de TVA în contul curent al firmei se poate efectua doar cu aprobarea ANAF acordate în urma unei cereri din partea firmei.

NU SE POT FACE RETRAGERI DE NUMERAR (CASH) DIN CONTUL DE TVA.

Pentru toate facturile plătite către operatorii economici este obligatorie plata defalcată a TVA în contul de TVA al acestora.

Excepții:

 Plățile în numerar, din partea persoanelor fizice sau juridice.

 Plățile cu cardul sau cu substitute de numerar, din partea persoanelor fizice sau juridice.

În situațiile de mai sus, firmele care au încasat banii au obligația ca în maxim 7 zile lucrătoare să depună TVA aferentă sumelor încasate în contul propriu de TVA.

Unde se deschid conturile de TVA?

Conturi deschise la Trezorerie

o Trezoreria va deschide gratuit și automat câte un cont de TVA pentru toți operatorii economici plătitori de TVA, fără a fi necesară o solicitare scrisă din partea acestora.

o Operațiunile în conturile de TVA deschise de trezorerie vor fi gratuite (nu vor avea comisioane).

o Operatorii economici vor avea acces la extrase de cont gratuite, în format electronic, privind operațiunile lor din contul de TVA

o Fiecare operator va putea identifica propriul cont de TVA, dar și contul furnizorilor săi, pe site-ul Ministerului Finanțelor și/sau pe site-ul ANAF.

o Conturile deschise la Trezorerie vor putea fi utilizate doar pentru plățile în lei.

Conturi deschise la bănci

o Băncile comerciale vor putea deschide conturi de TVA pentru toți clienții lor plătitori de TVA. Aceștia vor putea valida contul de TVA în cel mult 90 de zile.

o Orice operațiune bancară în contul de TVA deschis de bancă echivalează cu validarea acestuia.

o Banca este obligată să informeze clientul cu privire la costul de administrare și comisioanele practicate pentru conturile de TVA.

o Banca nu are dreptul să perceapă taxe/comisioane pentru conturile de TVA nevalidate.

o Băncile pot deschide conturi de TVA și pentru plățile în valută.

O firmă poate avea mai multe conturi de TVA (ex. un cont de TVA pentru plățile în lei deschis la Trezorerie și un cont de TVA deschis la o bancă pentru plățile în valută)

Principalele contravenții sunt:

 Plata TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de către beneficiari în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectueaza corecția plății în termen de 7 zile. În cazul în care corecția se efectuează în termenul de 7 zile lucrătoare, beneficiarul nu este sancționat. Dacă nu se corectează plata în termenul de 7 zile lucrătoare, contravenția este sancționată cu amendă stabilită ca procent de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua plății eronate până la data corectării, dar nu mai mult de 30 de zile de la data plății eronate. Dacă nici după 30 de zile de la data plății eronate, aceasta nu este corectată, se aplică o amendă egală cu 50% din suma plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului;

 Necomunicarea contului de TVA către furnizori și clienți se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

 Nevirarea în termen de 7 zile lucrătoare a sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorate furnizorului din alt cont decât contul de TVA dacă nu se efectuează corecția plății în termen de 7 zile. Dacă beneficiarul efectuează corecția plății în termenul de 7 zile lucrătoare, acesta nu este sancționat. Dacă furnizorul nu a efectuat virarea în termenul de 7 zile lucrătoare sau beneficiarul nu a corectat plata eronată în același termen, aceste contravenți sunt sancționate cu amendă stabilită ca procent de 0,06% pe zi din suma nevirată/plătită eronat, începând cu ziua în care a intervenit obligația virării/data plății eronate până la data virării/corectării plății, dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligația de virare/data plății eronate. Dacă nici după 30 de zile nu se virează sumele/corectează plata eronată corectată, se aplică o amendă egală cu 10% din suma nevirată/plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului.